Bildiriler

TÜRKAS 2018 bildiri çağrısı yakında yayınlanacaktır.

TÜRKAS 2018 bildiri formatı yakında yayınlanacaktır.

Bildiri özetlerinizi ve bildirilerinizi gönderebileceğiniz platform yakında inpaper.org üzerinden yayınlanacaktır.

Yakında önemli tarihler açıklanacaktır.

back to top