Bildiriler

TÜRKAS 2019 bildiri çağrısı yakında yayınlanacaktır.

TÜRKAS 2019 bildiri formatı yakında yayınlanacaktır.

Bildiri özetlerinizi ve bildirilerinizi gönderebileceğiniz platform yakında inpaper üzerinden yayınlanacaktır.

Erişim için: inpaper.org/turkas2019

 

Önemli tarihler yakında ilân edilecektir.

back to top